Vorige week heeft de Provincie Fryslân een subsidieregeling in het kader van het project SamenZONderasbest gepresenteerd (artikel Leeuwarder Courant).

In dit project worden asbest daken vervangen door zonnedaken. Uniek is dat het uitgangspunt daarbij is dat deze zonnedaken van en voor de burgers zijn die rondom de boerderij wonen.

Uiteraard wordt dit gedaan via de bekende PostCodeRoos regeling. Binnen SamenZONderAsbest zijn er een aantal extra voordelen voor zowel de dak eigenaar als voor deelnemende Coöperaties.

Voor coöperaties is een subsidie beschikbaar voor de inhuur van professionele ondersteuning bij het organiseren van het gezamenlijke zonnedak.

Coöperaties die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit kenbaar maken via www.samenZONderasbest.nl waar ook informatie over het project te vinden is.

Ook eigenaren van een asbest dak kunnen hun belangstelling voor dit project via deze site registreren.

ECoop gaat aan de slag met dit project en het leek ons goed jullie over de mogelijkheden voor jullie coöperatie te informeren.