Enquête bereikbaarheid en deelauto
 
Waarom een enquête?

Deze enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in bereikbaarheidsknelpunten van dorpen en wijken en om te peilen of er belangstelling is voor het gebruik van een (elektrische) deelauto.
Daarom heeft Netwerk Duurzame Dorpen in samenwerking met een aantal Friese coöperaties een bondige enquête opgesteld, die maar enkele minuten invultijd vraagt.  

Met behulp van de antwoorden uit de enquête kunnen wij op een goede manier in gesprek gaan met onze gemeenten en andere partijen wanneer blijkt dat er behoefte is aan een (elektrische) deelauto..
Ook als u nu geen behoefte heeft aan (elektrisch) deelvervoer, vragen wij u om de enquête in te vullen zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat. U helpt hiermee veel dorps en/of stadsgenoten en, wie weet, ook uzelf.
U kunt de enquête direct invullen als u op deze link klikt.
Hartelijk dank voor uw medewerking!