Bouw zonnepark Lemsterhoek is begonnen

Een zonnepark achter de dijk, aan de ‘kust’ van het IJsselmeer: het zonnepark Lemsterhoek wordt
een bijzonder zonnepark. GroenLeven is gestart met de bouw van het zonnepark, dat nabij Lemmer
gerealiseerd wordt. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom worden opgewekt voor
ongeveer 3/4 van Lemmer. Met uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing,
participatiemogelijkheden en de toepassing op grondgebied dat niet meer gebruikt kan worden
voor agrarische doeleinden, is het zonnepark een bijzondere toevoeging aan het zonne-energieportfolio van Nederland.

Lees meer.