Energie Coöperatie Gaasterland e.o.

Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) is een enthousiaste groep mensen, die samen met haar leden, duurzame energie (elektra & gas) via Energie VanOns wil leveren en hierover zeggenschap wil hebben. De winst die hiermee gemaakt wordt vloeit via de Energie Coöperatie Gaasterland terug naar de dorpen en gemeenschappen in Gaasterland en omstreken. De winsten worden gebruikt voor duurzame of sociale projecten welke zelf door de leden van de Energie Coöperatie Gaasterland worden bepaald.

.
Waarom een energiecoöperatie voor Gaasterland en omstreken?
Door het koppelen van de leden uit verschillende dorpen ontstaat er een saamhorigheid voor de hele streek. Daarnaast geeft de koppeling mogelijkheden voor projecten van grotere omvang (de verdeelsleutel voor de dorpen blijft hiervoor gehandhaafd). Dit alles onder het motto samen staan we sterk.

De Energie Coöperatie Gaasterland staat voor:
  • Transparant: een transparante coöperatie met een democratisch beleid.
  • Duurzaam: 100% duurzame energie opgewekt in Gaasterland en omstreken.
  • Lokaal: opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap van Gaasterland en omstreken.

Standen

Klanten
214
Leden
155
Donateurs
1
Certificaten
1160

Geef de regio extra energie

 

Kies voor lokale duurzame energie en steun daarmee je eigen dorp, stad of wijk. De energie van de toekomst is groen én lokaal.