Logo nieuw klein                                                                                                                                                                                                                       
Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) is een enthousiaste groep mensen, die samen met haar leden, duurzame energie (elektra & gas) via Energie VanOns wil leveren en hierover zeggenschap wil hebben. De winst die hiermee gemaakt wordt vloeit via de Energie Coöperatie Gaasterland terug naar de dorpen en gemeenschappen in Gaasterland en omstreken. De winsten worden gebruikt voor duurzame of sociale projecten welke zelf door de leden van de Energie Coöperatie Gaasterland worden bepaald.
Waarom een energiecoöperatie voor Gaasterland en omstreken?
Door het koppelen van de leden uit verschillende dorpen ontstaat er een saamhorigheid voor de hele streek. Daarnaast geeft de koppeling mogelijkheden voor projecten van grotere omvang (de verdeelsleutel voor de dorpen blijft hiervoor gehandhaafd). Dit alles onder het motto samen staan we sterk.
De Energie Coöperatie Gaasterland staat voor: 
 
- Transparant: een transparante coöperatie met een democratisch beleid;
- Duurzaam: streven naar 100% duurzame energie en op termijn mogelijk zelfs in Gaasterland opgewekt;
- Lokaal: opbrengsten vloeien terug naar de gemeenschap van Gaasterland en omstreken.
 
 

Energie Coöperatie Gaasterland start met EV-deelauto’s

De ECG start binnenkort met het project: EV-deelauto’s.

Mobiliteit VanOns deelauto 1
Tjeerd Osinga is één van de initiatiefnemers van dit project en tevens contactpersoon binnen de ECG.
 
De ECG wil in Balk en in Warns een deelauto neerzetten voor mensen die zo nu en dan een extra auto moeten gebruiken
of mensen die zelf geen auto meer hebben maar toch nog wat flexibeler willen zijn en niet afhankelijk willen zijn van buren, taxi of openbaar vervoer.
Nieuwsgierig geworden en meer weten over dit project, klik hier.
 
 

Geef de regio extra energie

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k5NwMItDB8E