Eigen Warmte Balk zoekt vrijwilligers

Energie Coöperatie Gaasterland is één van de initiatiefnemers van Eigen Warmte Balk die ervoor moeten zorgen dat een deel van Balk in de nabije toekomst aangesloten kan worden op een het warmtenet.Deze warmte kan op een slimme wijze worden gewonnen door gebruik te maken van oppervlaktewater en de restwarmte van AVK.  Dit project verkeert op dit moment nog in een onderzoeksfase waarin al flinke stappen zijn gezet.Dit betekent niet dat er tussentijds niks anders gedaan wordt. Een belangrijk punt is om ervoor te zorgen dat er überhaupt minder energie nodig zou moeten zijn om je woning toch comfortabel warm te krijgen.Wanneer er minder energie nodig is dan kan er ook slimmer met de bestaande energie omgegaan worden.Dit kan o.a. worden bewerkstelligd door het nemen van vaak eenvoudige, slimme en makkelijk uit te voeren maatregelen. Eigen Warmte Balk heeft hiervoor het plan bedacht om met behulp van vrijwilligers in bepaalde delen van Balk per woning te inventariseren wat hier al aan besparende maatregelen aanwezig is en wat er eventueel nog beter zou kunnen.Voor deze inventarisatie en voor het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen zoekt Eigen Warmte Balk handjes om te helpen!Om dit mooie initiatief toch te laten slagen doen wij hierbij graag een oproep aan onze leden om mee te willen helpen aan dit project.
Via onderstaande link vindt u meer informatie.
We laten elkaar toch zeker niet in de kou staan deze winter?