Intentieverklaring Warmtenet Balk

Aanleiding

Energie Coöperatie Gaasterland, gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, AVK Plastics BV en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke onderkennen de wenselijkheid en noodzaak om op verantwoorde en betaalbare wijze een duurzame warmtevoorziening in en voor Balk te realiseren. De ambitie is te komen tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening. Zo willen partijen eveneens bijdragen aan het gemeentelijk programma Fryske Marren Aardgasvrij. Lees verder