Project Warmtenet Balk

Project Warmtenet Balk

Energiecoöperatie Gaasterland heeft het initiatief genomen om samen met gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke een project te starten om te bekijken of het mogelijk is in Balk een aardgasvrije warmtevoorziening te realiseren.

De partijen hebben zich verenigd in de Werkgroep Warmtenet Balk en ondertekenden op 16 november 2021 een intentieverklaring om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit Haalbaarheidsonderzoek is nu gereed. Het onderzoek laat zien dat er voor belangrijke delen van Balk kansen zijn voor een collectief warmtenet op basis van aquathermie uit de Luts en restwarmte van AVK Plastics. Voor de gebieden aan de randen van Balk zijn individuele oplossingen met warmtepompen meer geschikt. In alle situaties geldt dat een aardgasvrije oplossing financieel voordeel op kan leveren voor inwoners en benodigde investeringen binnen 10 jaar terugverdiend zouden kunnen worden. Een samenvatting van het haalbaarheidsonderzoek vindt u via deze link: Samenvatting van het Haalbaarheidsonderzoek.

Het project gaat nu verder met het uitwerken van de mogelijkheden per deelgebied in Balk, inclusief de financiële effecten voor individuele huishoudens. De werkgroep zal ook actief inwoners en ondernemers benaderen over het project via onder andere bijeenkomsten, een projectwebsite en nieuwsbrieven. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor een klankbordgroep.

Als u lid wilt worden van de klankbordgroep of meer wilt weten, dan kunt u mailen naar: warmtenetbalk@energiecooperatiegaasterland.frl

De werkgroep Warmtenet Balk bestaat uit:

  • Wytze Bouma, Plaatselijk Belang Balk Vooruit
  • Bouke Geertsma, Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke
  • Hylke Hekkenberg, gemeente De Fryske Marren
  • Arno Kanters, AVK Plastics BV
  • Tjeerd Osinga, Energiecoöperatie Gaasterland
  • Yeb Tiemensma, woningcorporatie Dynhus
  • Goffe Venema, secretaris Werkgroep Warmtenet Balk, Energiecoöperatie Gaasterland

Bekijk eens het filmpje “Onuitputtelijke warmte uit een ondiep meer” hieronder.

Zonnepark Lemsterhoek

Collectieve Zonnedaken en Zonneweides worden door de ECG ontwikkeld en gebouwd in de eigen regio.                                                                     Alle bewoners met de volgende postcodes kunnen meedoen: 8522, 8531, 8532, 8534, 8535, 8536, 8538, 8556, 8563, 8565, 8566 en 8567 op voorwaarde dat men klant is of wordt bij Energie VanOns en lid is of wordt van de ECG.                                                                                                          Het is vooral interessant voor die mensen die thuis geen of te weinig plek hebben voor zonnepanelen. Jouw eigen groene stroom wordt nu opgewekt met panelen op andermans dak!!  Dit is dus ook een prima oplossing voor mensen die een huis huren van de Woningstichting, op deze manier doe je toch mee aan het verduurzamen van je eigen stroomverbruik.  Ook kun je het prima combineren met panelen op het eigen dak, op deze manier kun je extra groene stroom opwekken voor bijvoorbeeld een warmtepomp of een EV-auto.

Na 2 Zonnedaken gaan we nu een Zonneweide bouwen, namelijk Zonnepark Lemsterhoek, deze wordt gebouwd door projectontwikkelaar Groenleven nabij Lemmer.  GroenLeven gaat in samenwerking met Energie Coöperatie Gaasterland een deel van het zonnepark beschikbaar stellen voor de omgeving.  Het Zonnepark Lemsterhoek wordt gebouwd in 2021.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de ECG via de link onderaan deze pagina, zij krijgen dan een voorstel toegezonden.

Bouw zonnepark Lemsterhoek is begonnen

Geïnteresseerd? < klik hier >


De ECG ondersteunt dit project en investeert in plaatsing, verzekering, beheer en onderhoud.

Onze EV-deelauto in Warns

Tjeerd Osinga is één van de initiatiefnemers van dit project en tevens contactpersoon binnen de ECG.

De ECG is gestart in Warns met een deelauto voor mensen die zo nu en dan een extra auto moeten gebruiken of mensen die zelf geen auto meer hebben maar toch nog wat flexibeler willen zijn en niet afhankelijk willen zijn van buren, taxi of openbaar vervoer.

De elektriciteit voor het opladen van de auto wordt opgewekt met stroom die geleverd wordt door Energie VanOns.

Reserveer de auto via de app. op uw telefoon; open de auto via de app. en koppel het laadsnoer af; Rij naar uw bestemming en weer terug; Parkeer op de vaste deelauto parkeerplek en sluit het laadsnoer weer aan; U rekent automatisch per maand af.

Hoe de auto werkt kunt u vinden in de instructies van Opel.

Hoe om te gaan met de deelauto vind u in de handleiding welke ook in de auto komt te liggen.

 

Voor meer informatie klik op de link: ECG flyer-deelauto Warns

Bekijk de uitgebreide instructie van de WeGo app die we zullen gebruiken voor onze deelauto in Warns door op de 'play knop' te klikken

Geïnteresseerd? < klik hier >


De ECG ondersteunt dit project en investeert

in plaatsing, verzekering, beheer en onderhoud.