Afslaan van omvormers

De laatste tijd komt het geregeld voor dat omvormers afslaan door een te hoge spanning.

In onderstaand artikel een wordt een duidelijke uitleg gegeven.

Bron: Evert Bende

Professioneel gezien heb ik het heel vaak over #file-vorming op elektriciteitsnet. De bekende rood-gevlekte netcongestie-kaartjes circuleren frequent in de kringen van (duurzame) elektriciteitsopwekking waarin ik verkeer. Die kaartjes gaan over de middenspanningsnetten (>3x80A).

Dat er ook net-congestie bestaat op de laagspanningsnetten, waar de huishoudens op aangesloten zijn, krijgt ook steeds meer bekendheid. Als de opwekking op een lokaal net veel groter is dan het verbruik kan de spanning (letterlijk) oplopen. Omvormers slaan af als de spanning boven de 253 Volt komt. Dat is geregeld in de net-code.

Die #netcongestie is net als een ziekte waar anderen aan lijden, die ver weg is, en waarvan je denkt dat gaat mij niet overkomen. Totdat het 2 april werd en ook ‘ik’ getroffen werd. Onder het bewijs: Gaten in mijn productieprofiel omdat mijn (1-fase) omvormer is afgeslagen. Interessant genoeg is dat niet het geval bij mijn buurman met een 3-fase omvormer. Kennelijk hebben ze mij zeven jaar geleden op de ‘verkeerde’ fase aangesloten. Eigenlijk vrij ongelooflijk dat de #netwerkbedrijven geen regulering voor fase-spreiding hebben en bovendien niet de ernst van de congestie kunnen kwantificeren, simpelweg omdat ze het niet meten. De enige manier waarop ze het te weten komen, is als je een klacht indient. De gemiddelde burger doet dat niet, vaak omdat hij het niet door heeft.

Inmiddels hebben 2 miljoen huishoudens zonnepanelen en vorig jaar is er residentieel 1.75GW bij geplaatst. Het zou maar zo kunnen dat er dit jaar weer zo’n hoeveelheid geïnstalleerd gaat worden. Het voelt een beetje alsof de Titanic op de ijsberg afvaart en het orkestje gewoon blijft doorspelen.

Holland Solar, The Netherlands Authority for Consumers and Markets, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Netbeheer Nederland, Liander, Stedin, Enexis Groep, PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Studio Energie, Energy Storage NL, #kennisdelen Dennis van der Meij, Techniek Nederland, Consumentenbond #energietransitie #zonneenergie

  • Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Hoe lees ik mijn voorschotfactuur

Om te berekenen hoe je voorschotfactuur voor januari is opgebouwd doe je het volgende:

Tel de bedragen: voorschot stroom, voorschot gas, netbeheerkosten stroom, netbeheerkosten gas bij elkaar op en tel ook de correctie prijsplafond erbij op. Lees meer.

Wat zijn de gevolgen als het voorschotbedrag te hoog of te laag is vastgesteld?

Een te laag maandbedrag betekent dat je aan het einde van het leveringsjaar moet bijbetalen. Om deze tegenvaller te voorkomen stellen veel mensen het maandbedrag bewust wat hoger in. Dit voorkomt dat ze aan het einde van het leveringsjaar moeten bijbetalen en juist een bedrag retour ontvangen. Op zichzelf lijkt dat een verstandige keuze. Dit kan echter anders zijn als de leverancier tussentijds failliet gaat. Bedragen die je dan kunt vorderen van de leverancier krijg je niet of slechts gedeeltelijk, terugbetaald.

Wat is CO2 gecompenseerd gas?

CO2-gecompenseerd gas is gewoon aardgas waarbij de CO2-uitstoot van je gasverbruik wordt gecompenseerd met het aanplanten van bomen en het investeren in duurzame energieprojecten. Aangezien het helaas nog niet mogelijk is om op grote schaal biogas (groen gas) te leveren, is dit een van de weinige manieren om toch duurzaam om te gaan met gasverbruik.

Zijn stroom en gas van Energie VanOns wel echt groen?

Energie VanOns kiest er bewust voor om uitsluitend écht groene stroom te leveren. Deze stroom proberen zij zo veel mogelijk lokaal, dichtbij huis in te kopen. Op deze manier stimuleert  Energie VanOns de productie van duurzame energie op lokale schaal en kiezen voor herkenbaar groen!  Klik voor meer informatie bij Energie VanOns.

Ik woon niet in Gaasterland , kan ik ook klant worden via Energie Coöperatie Gaasterland?

Ja, Energie Coöperatie Gaasterland is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Gaasterland. Maar niet in alle dorpen in Friesland zijn energiecoöperaties die zorgen voor energielevering van Energie VanOns. Daarom kun je stroom en gas afnemen via de ECG. Meld je aan als klant, en alles is zo geregeld. Start jouw dorp een eigen coöperatie en wil je daarheen overstappen? Een mailtje naar mail@energiecooperatiegaasterland.frl en het wordt geregeld.

Mijn contract bij mijn huidige leverancier is nog niet afgelopen, kan ik toch overstappen?

Overstappen doe je op het moment dat je contract afloopt kosteloos. Je kunt je nu al bij Energie VanOns aanmelden. Zij zorgen ervoor dat op het moment dat je contract afloopt je  automatisch klant wordt bij Energie VanOns. Zij zien erop toe dat dit veilig verloopt en zoeken voor  je uit wat het beste moment is om het nieuwe contract te laten ingaan. Zo kan je oude leverancier je niet opzadelen met een opzegboete. Daar heb je geen omkijken naar.

Waarom zou ik lid worden bij ECG?

Lid worden van Energie Coöperatie Gaasterland zorgt ervoor dat jij meebeslist over wat er gebeurt. Want, Energie Coöperatie Gaasterland is een coöperatie. En in een coöperatie beslissen leden over de activiteiten en de verdeling van de opbrengsten. In onze statuten lees je hoe dat formeel werkt. Alles wat we doen is transparant, en toegankelijk voor jou. En dat meebeslissen kan bijvoorbeeld tijdens een ALV, of in een online stemming. Ook kun je altijd je ideeën delen, en mee-organiseren in de activiteiten. Zo werken we samen aan een mooier Gaasterland.

Het lidmaatschap van de ECG kost eenmalig 25,- euro.

Om lid te kunnen worden van de ECG, dien je klant te zijn bij Energie VanOns.

Ben je dat nog niet, doe dit dan eerst op Energie VanOns.

Verschil in opbrengst van omvormer en slimme meter?

Je omvormer

Je omvormer is het apparaat dat zorgt dat de gelijkstroom die je opwekt, met behulp van je zonnepanelen, wordt omgezet in wisselstroom. De omvormer heeft naast deze belangrijkste functie ook nog een andere functie. Dankzij een internetverbinding kan hij namelijk precies aan je laten zien hoeveel stroom je zonnepanelen opwekken. Hij geeft deze gegevens door aan je app, zodat je daarin precies kunt aflezen hoeveel stroom er in een bepaalde periode is opgewekt door je zonnestroomsysteem op het dak.

Je slimme meter

Je slimme meter is niets meer dan een digitale energiemeter in de meterkast waarop je kunt aflezen hoeveel opgewekte stroom je hebt terug geleverd aan het stroomnet. Daarnaast is dit ook precies wat er op je energienota te zien is. Hij registreert alleen hoeveel elektriciteit er in totaal in je huis gepompt wordt én hoeveel er aan het eind van de rit ook weer terug het energienet in gaat.

Heb je voor zonnepanelen een slimme meter nodig?

Vanaf 2023 is het verplicht voor mensen met zonnepanelen om een slimme meter te hebben. Met ingang van 1 januari 2023 zal een verplichting zijn voor alle gebruikers van zonnepanelen, om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en terug levering te hebben. Vanaf 2030 krijg je alleen nog de kale stroomprijs vergoed en niet langer incl. belastingen.

Maar op dit moment is dit nog niet zo. Je mag op dit moment nog een slimme meter weigeren. Tot nu toe hebben meer dan een half miljoen huishoudens dat gedaan. Als reden noemen huishoudens onder andere een wantrouwen in de gemeten gegevens (21%) of gebrek aan toegevoegde waarde (22%), de salderingsregeling voor zonnepanelen (15%), privacy (9%) en verlies van controle (9%).

Waar zit het verschil dan in?

Nou, het verschil zit ‘m in het feit dat niet alle stroom die je zonnepanelen opgewekt hebben, de slimme meter in de meterkast bereiken. De stroom die je opwekt wordt door je omvormer eerst naar je eigen groepenkast geleid. In de groepenkast wordt gekeken wat er direct aan stroom gebruikt kan worden in jouw huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je vaatwasser, wasmachine, televisie, airco etc. Alles wat overblijft, het overschot, gaat via je slimme meter terug naar het net. Dit is dus hetgeen wat op je slimme meter wordt gezien als ‘terug geleverde stroom’. Dit mag je dus niet verwarren met de ‘opgewekte stroom’ die op je omvormer af te lezen is.

Kortgezegd, hoe groter het verschil tussen de opgeleverde stroom en de terug geleverde stroom, hoe beter je bezig bent! Je gebruikt dan direct je eigen opgewekte stroom die door middel van je zonnepanelen is opgewekt. Lekker duurzaam dus!