Afslaan van omvormers

De laatste tijd komt het geregeld voor dat omvormers afslaan door een te hoge spanning.

In onderstaand artikel een wordt een duidelijke uitleg gegeven.

Bron: Evert Bende

Professioneel gezien heb ik het heel vaak over #file-vorming op elektriciteitsnet. De bekende rood-gevlekte netcongestie-kaartjes circuleren frequent in de kringen van (duurzame) elektriciteitsopwekking waarin ik verkeer. Die kaartjes gaan over de middenspanningsnetten (>3x80A).

Dat er ook net-congestie bestaat op de laagspanningsnetten, waar de huishoudens op aangesloten zijn, krijgt ook steeds meer bekendheid. Als de opwekking op een lokaal net veel groter is dan het verbruik kan de spanning (letterlijk) oplopen. Omvormers slaan af als de spanning boven de 253 Volt komt. Dat is geregeld in de net-code.

Die #netcongestie is net als een ziekte waar anderen aan lijden, die ver weg is, en waarvan je denkt dat gaat mij niet overkomen. Totdat het 2 april werd en ook ‘ik’ getroffen werd. Onder het bewijs: Gaten in mijn productieprofiel omdat mijn (1-fase) omvormer is afgeslagen. Interessant genoeg is dat niet het geval bij mijn buurman met een 3-fase omvormer. Kennelijk hebben ze mij zeven jaar geleden op de ‘verkeerde’ fase aangesloten. Eigenlijk vrij ongelooflijk dat de #netwerkbedrijven geen regulering voor fase-spreiding hebben en bovendien niet de ernst van de congestie kunnen kwantificeren, simpelweg omdat ze het niet meten. De enige manier waarop ze het te weten komen, is als je een klacht indient. De gemiddelde burger doet dat niet, vaak omdat hij het niet door heeft.

Inmiddels hebben 2 miljoen huishoudens zonnepanelen en vorig jaar is er residentieel 1.75GW bij geplaatst. Het zou maar zo kunnen dat er dit jaar weer zo’n hoeveelheid geïnstalleerd gaat worden. Het voelt een beetje alsof de Titanic op de ijsberg afvaart en het orkestje gewoon blijft doorspelen.

Holland Solar, The Netherlands Authority for Consumers and Markets, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Netbeheer Nederland, Liander, Stedin, Enexis Groep, PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Studio Energie, Energy Storage NL, #kennisdelen Dennis van der Meij, Techniek Nederland, Consumentenbond #energietransitie #zonneenergie

  • Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding