Wie zijn wij

Energie Coöperatie Gaasterland

IBAN ECG:  NL60 RABO 0148 311 296
KvK-nummer: 59638427

Bestuur

Voorzitter
Siemon Wiersma – Balk

Secretaris
Monique Vink – Balk

Penningmeester
Tjeerd Osinga – Balk

Algemeen bestuurslid
Niels Wester – Rijs

Algemeen bestuurslid
Tjebbe Dijkstra – Warns

Algemeen bestuurslid
Laura Wennekes – Ruigahuizen

 

Ambassadeurs

Jan Dijkstra – Stavoren/Warns

Jan Feenstra – Balk

Sietse Veldman – Harich

Jeroen Hogenboom – Lemmer